CENÍKY » Ceník služeb pro rok 2018
Ceník služeb pro rok 2018
Čištění komínů bez vystavení zprávy o kontrole
Tuhá paliva i plynná 290,- Kč/průduch
Vybírání sazí a kondenzátu 150,- Kč
Doprava 12,- Kč/km

Revize a kontrolní zprávy
Výchozí - ke kolaudaci 2.100,-Kč/průduch+doprava
Jednoroční pravidelná kontrola se zprávou, včetně čištění komínu, vybírání sazí
rodinné domy: 500,- Kč/průduch + doprava
komerční objekty: 600,- Kč/průduch + doprava

Ostatní služby
Kontrola komínu kamerou

1000,- Kč + doprava

Návštěva zákazníka + vyhotovení rozpočtu na opravy
dopravné 12,-Kč/km - pokud se zakázka uskuteční, je odečteno z konečné ceny za opravy
Frézování komína + vyvložkování dle rozpočtu

Ceny jsou bez DPH 21%.