CENÍKY » Ceník služeb pro rok 2019
Ceník služeb pro rok 2019
Čištění komínů bez vystavení zprávy o kontrole
Tuhá paliva i plynná 300,- Kč/průduch
Vybírání sazí a kondenzátu 150,- Kč
Doprava 12,- Kč/km

Revize a kontrolní zprávy
Revizní zpáva ke kolaudaci - jednoprůduch s připojeným spotřebičem
2.500,-Kč + doprava 12,- Kč/km
Revizní zpáva ke kolaudaci - jednoprůduch bez připojeného spotřebiče 1.500,-Kč + doprava 12,- Kč/km
Revizní zpáva ke kolaudaci - dvouprůduch s připojeným spotřebičem 3.500,-Kč + doprava 12,- Kč/km
Revizní zpáva ke kolaudaci - dvouprůduch bez připojených spotřebičů 2.500,-Kč + doprava 12,- Kč/km

Jednoroční kontrola se zprávou, včetně čištění komínu, vybírání sazí - rodinné domy - STÁLÝ ZÁKAZNÍK

500,- Kč/průduch - po objednání - cca do tří týdnů

Jednoroční kontrola se zprávou, včetně čištění komínu, vybírání sazí - rodinné domy - NOVÝ ZÁKAZNÍK

Od 600,- Kč/průduch (dle znečištění) - po objednání - cca do tří týdnů

Jednoroční kontrola se zprávou, včetně čištění komínu, vybírání sazí - firmy - NOVÝ ZÁKAZNÍK

Od 750,-Kč/průduch (dle znečištění) + doprava 12,- Kč/km


Ostatní služby
Kontrola komínu kamerou

1000,- Kč + doprava 12,- Kč/km

Návštěva zákazníka + vyhotovení rozpočtu na opravy
Pouze doprava 12,-Kč/km - pokud se zakázka uskuteční, je odečteno z konečné ceny za opravy
Frézování komína + vyvložkování Dle rozpočtu - orientačně vložkování 2.000,-Kč/bm + 1.000,-Kč/bm za frézování (veškerý materiál i práce)-bez DPH

Ceny jsou včetně DPH.