SLUŽBY
Služby

NAŠE SLUŽBY:
kontroly a čištění spalinových cest
výchozí a periodické revize spalinových cest
prohlídky průmyslovou kamerou
sanace stávajících komínů
vložkování komínů
frézování komínů
výstavba fasádních třísložkových komínů

 

Mějme na paměti:
• Za stav spalinové cesty odpovídá majitel objektu.

Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám 
mnohokrát vyplatí.


Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

• Při vznícení sazí nebo dehtů vzniká teplota v komínovém průduchu více jak 1000 °C.
• Starší kotel na spalování tuhých paliv má účinnost spalování okolo 50 % a nové spotřebiče na tuhá paliva mají účinnost až 90 %.
• Plášť jednovrstvého komína nesmí být zeslaben drážkami pro elektroinstalaci nebo jiné vedení.
• Komín nesmí sloužit jako podpěra pro ostatní konstrukce.
• Při spalování odpadků nebo plastů si zničíte nejen kotel, kouřovod a komín, ale ničíte zdraví všem v okolí.
• Nepoužívaný komín se již kontrolovat nemusí, ale musí být opatřen cedulí "Mimo provoz" a zajištěn proti zatékání dešťové vody.

Takto by to vypadat nemělo