SLUŽBY » Sanace stávajících komínů

SANACE STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ (NADSTŘEŠNÍ ČÁST)

Kdy je nutná sanace vašeho komínu?
• Rozpadají se cihly
• Vypadává malta
• Je narušena statika celého komínu

Toto vše způsobují jak povětrnostní vlivy na nadstřešní část komínu, tak účinky spalin, které vznikají při hoření. Tyto procesy vedou až k celkovému rozpadu komínového tělesa.

V tomto případě je nutné poškozenou nadstřešní část komínu odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Kvalita použitých cihel společně se zdící maltou ovlivňuje životnost nově vystavěného komínu.

Tuto službu provádíme pouze společně s vložkováním.