SLUŽBY » Frézování komínů

FRÉZOVÁNÍ

Kdy frézovat?
• Komínový průduch neodpovídá platné ČSN
• Komín je značně zadehtovaný
• Při připojování výkonnějšího spotřebiče s větším průměrem
• Při netěsnostech komínového průduchu
• Je nutné zvětšit tah komínu

Při frézování nedochází k většímu nepořádku a ani není na místě, se obávat poškození komínu. Po vyfrézování komínu je vždy nutné tento průduch opatřit vhodnou komínovou vložkou.

 

Vyfrézovaný komín
Vyfrézovaný komín s vložkou