Informace k vložkování

Několik tipů, jak zvládnout vložkování bez problémů:

1) Výběr firmy

-  nejlepším řešením, je vlastní výběr firmy dle referencí, ať již osobních (Váš kominík) nebo od
známých či sousedů, kteří již touto zkušeností prošli
- dle seznamu SKČR (seznam zde)

2) Osobní návštěva

- navrhne správně spalinovou cestu s ohledem na připojený spotřebič
- v případě, že v budoucnu plánujete výměnu spotřebiče, je vhodné již s touto výměnou počítat,

abyste nemuseli za nějaký čas opět měnit komínové vložky a vše absolvovat znovu
- za navržení spalinové cesty a rozpočet se vesměs neplatí, ale je nutné počítat s tím, že Vám může

být účtováno cestovné

3) Stanovení ceny

- na základě osobní návštěvy, je možné stanovit cenu díla, která by většinou měla být shodná
s cenou účtovanou
- ceny stanovené pouze na základě Vámi dodaných informací, se mohou od reality podstatně lišit

4) „Co si ohlídat“

- zda bude dodán dostatečný průměr komínové vložky (pokud plánujete v budoucnu nový spotřebič)
- zda vývod T-kusu (sopouch=díl, do kterého se připojuje kouřovod spotřebiče) má stejný průměr,

jako komínová vložka, tak aby bylo možné bez bourání, pouze zredukovat na nový spotřebič
- zda budou dodány všechny díly, aby dílo odpovídalo současným platným normám (obrázek zde)
- zda je zhotovitel schopen předložit doklad o pojištění pro případ, že Vám něco zničí
- zda je zhotovitel schopen předložit certifikaci na dodávaný materiál
- zda je zhotovitel schopen dodat na své dílo revizní zprávu společně s vyplněným komínovým

štítkem, od některého z revizních techniků spalinových cest, kterého si můžete ověřit v seznamu

SKČR (seznam zde)
- solidní firmy dávají revizní zprávy a komínový štítek na zhotovené dílo zdarma, jako součást

dodávky

Pokud máte revizní zprávu podepsanou někým jiným, je bohužel neplatná.

Ale ani toto není konec světa, kontaktujte zhotovitele a požadujte dodání revizní zprávy od revizního technika. To samé platí i v případě, že Vám zhotovitel revizní zprávu nedodal vůbec. Na výmluvu, že je to již dávno, nehleďte. Revizní zprávu lze vystavit i dodatečně. V případě, že nepochodíte, je vhodné kontaktovat SKČR se stížností. Ta Vám zjedná nápravu, nebo zajistí vlastního revizního technika.

Zakončení zhotoveného díla revizní zprávou s vyplněným komínovým štítkem, je pro Vás doklad, že spalinová cesta je dle platných norem. Máte též doklad pro stavební úřad, pokud by Vás vyzval k jeho předložení. (vzor revizní zprávy zde)

Nezaměňovat se zprávou kontrolní – jednoroční (vzor zprávy zde)

Obsah komínového štítku:

- název firmy, která vyrobila komínovou vložku a ostatní komponenty
- číselný druh použitého materiálu
- síla (tloušťka) materiálu
- průměr
- zatřídění spalinové cesty
- jméno a číslo revizního technika, který provedl revizi
- datum provedení revize

Vše výše uvedené /vyjma uváděných cen/, platí i pro paliva plynná a kapalná.


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuality
  • Služby
  • Certifikáty
  • Informace k vložkování
  • Fotogalerie
  • Tipy a rady
  • Ceníky
  • Kontakty
  • O nás