Tipy a rady

• Důležité informace pro rok 2015: nařízení vlády č. 91/2010 (soubor DOC)
• Spotřebič paliv ovlivňuje konstrukci komína
• Teplota spalin ovlivňuje jejich kondenzaci
• Při výběru komína musíme znát nejvyšší teplotu spalin
• Tah komínu je závislý na účinné výšce kmínu a na rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu
• Pro stavbu jednovrstvých komínů je nevhodné použít děrované nebo dutinové cihly
• Nadstřešní část komínového tělesa zdíme z režného zdiva na vápenocementovou maltu nebo použijeme systémový obklad
• Při montáži vícevrstvých komínů musíme dbát na řádné provedení dilatační mezery kolem komínové vložky
• Do fasády lze odvádět spaliny pouze od plynových spotřebičů a to pouze v technicky odůvodněných případech
• Každý komín i vložka musí mít označení podle ČSN EN 1443
• U vícevrstvých komínů musí být komínový nástavec tepelně izolovaný
• U kovových komínových plášťů nesmíme zapomenout na uzemnění
• Komín na tuhá paliva musí být odolný proti vyhoření sazí
• Každý spotřebič by měl mít samostatný komínový průduch
• Sopouchy musí být co nejkratší a přímé
• Použití hliníku je omezené
• Použití ohebných hliníkových vložek je zakázáno

• Spaliny z komínů nesmí obtěžovat nejbližší okolí
• K vymetacím, vybíracím a kontrolním otvorům musí být zajištěn přístup
• Komíny s komínovými vložkami jsou nejvýhodnější
• Keramická komínová vložka je vhodná pro všechny druhy paliv
• Komínová vložka z hliníkového plechu má malou životnost
• Pro kondenzační kotle je výhodné použít vložky z plastu
• U nerovného průduchu je dobré použít ohebné komínové vložky

• Vložkování komínů by měla provádět jenom odborná firma
• Komín nad střechou se musí pravidelně udržovat
• Tvorbě dehtu se zabrání správným topením a dobrým výběrem paliva
• Dřevěné konstrukce u komína se mohou vznítit
• U komínů procházejících vnitřním prostorem musí být nejvyšší teplota vnějšího povrchu pláště 52 °C
• Průduchy komínů je nutné pravidelně kontrolovat a čistit
• Spotřebič by měl být uveden do provozu až po souhlasu kominíka
• U nového komínu se musí teplota spalin zvyšovat postupně
• Spalinová cesta musí být kontrolovatelná a čistitelná
• Nepodceňujte kontrolu a čištění ani u spotřebičů na plyn

 

Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuality
  • Služby
  • Certifikáty
  • Informace k vložkování
  • Fotogalerie
  • Tipy a rady
  • Ceníky
  • Kontakty
  • O nás